Extra voorzichtigheid is geboden wanneer men dit gebruikt in combinatie met Joyful Noise. Het wordt ten stelligste afgeraden voertuigen en machines te gebruiken na inname. Langdurige blootstelling kan het centrale evenwichtsorgaan ernstig beschadigen. Krijgt u toch last van bijwerkingen neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet nader zijn beschreven.