FAQ

Camping

Fiesta Mundial baat zelf geen camping uit, maar op wandelafstand is er Camping GT Keiheuvel.
Neem best even contact op met de camping (tussen 9h en 12h en 13h en 16h) om te reserveren: 014/81.15.09

Tarieven voor kamperen tijdens het festival zijn:
2 personen met tent of caravan plus elektriciteit € 13.00 per nacht (normaal € 15.50 )
1 persoon met tent of caravan plus elektriciteit   €  8.00 per nacht. (normaal € 11.50 )
Iedereen is wel verplicht van een vuilniszak van de camping te kopen ( € 1.50 )

Wildcamperen in de duinen rond de festivalweide is niet toegestaan.

Drank

Op het festivalterrein wordt geen andere drank toegelaten dan deze die door de organisatie aan de officiële tappunten wordt verkocht. Alle andere dranken worden tijdelijk in beslag genomen en kunnen slechts bij het verlaten van het terrein worden gerecupereerd

Flyeren/affiches

Fiesta Mundial vindt plaats in een natuurdomein, en is onafhankelijk. Flyers uitdelen en affiches rondplakken voor welk initiatief dan ook is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. Wees slim en plaats een advertentie in onze fantastische festivalgids. Stuur een mailtje naar fiesta@fiestamundial indien u interesse heeft.

Geldautomaat

Fiesta Mundial vindt plaats in een natuurgebied. De dichtstbijzijnde muur om geld uit te trekken vindt u in de centra van Balen en Wezel, op +/- 2 km van het terrein.

Parking

Er is meer dan voldoende parking voor auto’s. Wie evenwel zo dicht mogelijk bij de ingang wil parkeren, komt best met de fiets. Er is een grote fietsparking naast de algemene toegang.

Camera’s

Digitale foto -en/of video camera’s zijn toegelaten op het terrein, zolang je ze maar deelt!

Tijdens het evenement zullen er dus uiteraard foto’s en opnames gemaakt worden, ook door de organisatie: bij betreding van het terrein geven alle bezoekers hun stilzwijgende goedkeuring aan de organisatie om deze beelden te gebruiken en uit te zenden.

Rolstoelgebruikers/mensen met handicap

Voor rolstoelgebruikers en gehandicapten is de toegang gratis. Die toegang bevindt zich bij de parking voor VIP’s en rolstoelpatiënten, aan Restaurant ’t Enneke, in de 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan. Rolstoelgebruikers krijgen eveneens toegang tot het podium dat in de grote tent is voorzien. Er zijn speciale toiletten voor rolstoelgebruikers. Assistentiehonden zijn toegelaten, onder de uitrdukkelijke voorwaarde dat ze aan de leiband worden gehouden en niet mee in de grote tent worden genomen. Info: fiesta@fiestamundial.be

Station

Het dichtste treinstation is het station van Balen, op een drietal kilometer van het terrein.

Tickets

Zo lang het festival niet is uitverkocht, kunt u tickets kopen aan de kassa, bij de toegang van het festivalterrein.

Verloren voorwerpen

Uw verstand kwijt, een lief gevonden of erger nog: geen sleutels meer? Rep u naar de infostand van het festival. Daar kun je komen ophalen wat u zoekt/afleveren wat niet van u is. Voorwerpen die niet werden opgehaald tijdens het festival, kunnen achteraf worden opgevraagd via fiesta@fiestamundial.be

Onze Partners en vrijwilligersorganisaties

Project A

“Project A” is een project van Begeleidingstehuis Pieter Simenon. Wij werken met en voor jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand, jongeren die afhaken in het onderwijs. Jongeren die blokkeren, vastlopen, (tijdelijk) niet meer terecht kunnen in een school. We vangen jongeren op die problemen hebben met zichzelf, hun privésituatie, regels, autoriteit, een klasgroep, een schoolstructuur. Wij trachten elke jongere een begeleiding op zijn/haar maat te bieden. De A van Project A staat voor Afhakers, Anders en Actie. Door als begeleiders zelf enthousiast aan de slag te gaan in allerlei activiteiten, trachten we de jongeren te activeren tot actie. Daarnaast krijgen zij de kans een stukje meer volwassen te worden door het leven in een groep jongeren en begeleiders.

ARKTOS

Arktos is een vormingsorganisatie die werkt met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Arktos heeft 3 hoofdopdrachten: vormen, ondersteunen en signaleren. Wij benaderen elke situatie met een projectmatige, ervaringsgerichte en activerende aanpak, altijd in hecht partnerschap met alle betrokken partijen en aandacht voor het individu. Arktos begeleidt kinderen en jongeren in hun leefwereld, specifiek in arbeid, onderwijs, vrije tijd, welzijn en woonomgeving.

Bezoek op het terrein zeker de ARKTOS-zone met onze Panna, springkussen en caravan. ARKTOS verzorgt ook enkele workshops op zondag én tijdens het vrijdagprogramma.

VIA vzw

Ben je op zoek naar een enthousiaste, leuke én interessante zomer? Wil je mensen van over heel de wereld ontmoeten? Een andere cultuur in de diepte verkennen?

VIA biedt jou een internationale ervaring! Ga voor 10-20 dagen op vrijwilligerskamp in binnen- of buitenland (met keuze uit meer dan 100 landen!).

Met een groep van internationale vrijwilligers engageer je je voor een project dat helemaal bij jou aansluit. De thema’s zijn zeer divers: een weeshuis bouwen of opsmukken, natuurreservaten onderhouden, straatkinderen animeren,  activiteiten organiseren in asielcentra, Engelse les geven… De lijst is eindeloos.

Verschijnt er onbewust al een glimlach op je gezicht? Klik dan onmiddellijk door naar onze databank www.workcamps.info of krijg nog wat meer info via www.viavzw.be  of op onze Facebookpagina en ontdek wat jij kan en wil doen!

Nicajongeren

In het kader van de stedenband tussen Mol en Santo Tomas (Nicaragua) hebben we samen met onze Nicaraguaanse partners reeds een groot aantal projecten gerealiseerd, en hopen we er ook nog vele te verwezelijken in de toekomst. Op deze manier proberen we het leven van de armste inwoners van Santo Tomas te verbeteren. De laatste jaren zetten we ons sterk in voor de realisatie van een grootschalig waterproject, maar uiteraard richten we ons ook op de realisatie en het draaiend houden van een hele reeks andere initiatieven, zoals een avondschool, kinderrefter, modelboerderij, volkskliniek en monitorenwerking. Centraal in onze activiteiten staan de samenwerking, solidariteit en vriendschap tussen onze vreniging in Mol en de partners in Santo Tomas.
meer info: www.nicajongeren.be

Pieter Simenon vzw

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw is een voorziening Bijzonder Jeugdbijstand.

Aan jongeren die vastlopen, blokkeren, uitvallen, … in reguliere begeleidingsvormen, biedt de organisatie tijdelijk ondersteunende begeleiding in APPèL.  APPèL zoekt oplossingen voor elke individuele vraag. Jongeren kunnen kiezen tussen een interne kleinschalige samenlevingsvorm op een vaste lokatie in Lommel of voor een individuele begeleidingsvorm in een projectplaats (een boer, een B&B, een manège, de kermis, …).

We vertrekken steeds van de vraag van de jongere en een drietal doelstellingen waaraan hij/zij wil werken. Wij leggen de nadruk op samen dingen doen. We zijn ervan overtuigd dat samen actief bezig zijn jongeren stimuleert om stil te staan bij zichzelf, hun functioneren, hun gedrag. Ouders, school, clb, betrokken diensten en organisaties, … worden zoveel mogelijk betrokken om na de begeleiding een warme overdracht te realiseren. Wij werken vanuit de krachten van de jongeren, laagdrempelig, ervaringsgericht, flexibel, individueel en groep.

Meer info, geïnteresseerd?
Patrick Caels

VZW De Schakel

We beschikken in de vzw over actieve gemotiveerde cliënten die graag werken.  Daarom zijn we op zoek gegaan naar een aanbod om in te spelen op hun vraag.  Helpen op regionale festiviteiten is een doel dat we willen bereiken en helpen op fiesta Mundial hoorde hier zeker bij.  Het samenwerken met de organisatie van Fiesta werd door onze cliënten erg positief ervaren, ze vragen er al naar om dit jaar terug te mogen komen.

Anfom Haïti

In 2005 kruist Haïti, na de doortocht van orkaan Katrina, ons pad. De beslissing om een kind te adopteren was reeds eerder genomen. Katrina gaf ons onze dochter. Een lange procedure die ons toeliet om het land te leren kennen. De eerste acties (2007 GGGG en het grote oor in Londen) ten voordele van het weeshuis waar onze dochter verbleef, werden georganiseerd. 

Einde september 2009 bezochten we een eerste maal Haïti. Een ‘blitz’ bezoek. Een bezoek met blijvende indrukken.   Amper drie maanden later (12/01/2010) werd Haïti getroffen door een zeer zware aardbeving. We werden  in Mol en omstreken vaak gevraagd om te getuigen en om 

het ingezamelde geld goed te besteden. 

Ondertussen had Karin kunnen kennis maken met vele Belgische ,buitenlandse en Haïtiaanse organisaties (ngo, 4depijler en andere) actief in Haïti. Vanaf februari 2013 trekt Karin jaarlijks voor een maand naar Haïti. Hierbij tracht ze steeds een nieuwe streek of dorp te verkennen. Ze bezoekt allerlei initiatieven van Belgische, internationale en Haïtiaanse organisaties. Bart vergezelt haar drie weken. Afwisselend verblijven ze bij de mensen thuis en in hotels. Het contact met de gezinnen wordt tijdens het jaar onderhouden. Vanuit dit intens contact worden acties uitgewerkt met en voor Haïtianen en hun omgeving. 

Na de reis in het voorjaar van 2017 en de vele goede en warme reacties valt de beslissing om 

de sinds 2005 opgebouwde ervaring te delen en een organisatiestructuur uit te werken: Anfom is geboren! 

DOELSTELLINGEN

anFom heeft tot doel om financiële, materiële impulsen en steun te verlenen aan Haïtianen en Haïtiaanse organisaties/initiatieven die de kansen verhogen op vlak van onderwijs, arbeid, cultuur, sport en gezondheid van de rechtsreeks betrokkenen en hun brede omgeving

ONS DNA

Kleinschalig- Lokaal – Duurzaam – Samen – Verbindend – Collectief

ACTIES OM DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

– kleine nood/crisishulp en advies
– verbinden van lokale en internationale initiatieven in Haïti: uitgebreid netwerk
– financieel en materieel ondersteunen in de opleiding van Haïtianen en hun directe omgeving.
– financiële en logistieke ondersteuning van initiatieven van en voor Haïtianen
– Haïti promoten als vakantieland

Het Lichtpunt

Het Lichtpunt is een groep van mensen met en zonder armoede- ervaring die samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting. We bereiken in Balen 140 gezinnen die in armoede leven. We brengen mensen samen en organiseren allerlei activiteiten zoals oa. cultuuruitstappen, hobbyavonden en sportavonden. Wij tuinieren en feesten samen. We hebben een jongerenwerking. Wij geven mensen die in armoede leven een stem op thema-avonden en bij het armoedebeleid van het OCMW. We gaan samenwerkings- verbanden aan met diensten, scholen en verenigingen.

Wij geloven dat het echt mogelijk is dat mensen met en zonder armoede-ervaring van en met elkaar leren en veranderingen teweeg brengen.

Het Zandmanneke

Het zandmanneke is een niet schoolgaande dagopvang en dagbesteding voor minderjarige met een beperking in de Witte Mol. De kinderen krijgen er allerlei ondersteuning overdag. Individueel of in kleine groepjes. De begeleiders staan elke dag klaar met de glimlach. Ze zorgen voor de verzorging en aanbod in de leefgroep. De kinderen krijgen er aanbod van ergo, logo en kine. Ze verblijven er in een gezellig, huiselijke sfeer aangepast aan de noden van de kinderen.

Karaba

In 1995 trokken Els Beckers en Gunter Willekens, toen nog een jong koppeltje uit Balen, naar Burkina Faso. Ze schonken er een terreinwagen, geladen met schoolmateriaal, medicamenten, sportgerief en andere hulpgoederen aan Karaba, toen nog een dorpje met 3.000 inwoners. Na een gesprek met de bevolking, en een bezoek aan de hut die diende als kraamkliniek, besloten Gunter en Els meer te doen. In 2002 werd zo het Centre de Santé et de Promotion Sociale geopend: een moederhuis en een ziekenhuisje voor eerstelijnszorg. In het moederhuis worden nu 250 à 300 kinderen per jaar geboren in de best mogelijke omstandigheden. Het moederhuis is vorig jaar uitgebreid, omdat het te klein werd. De bevolking van Karaba is inmiddels uitgegroeid tot een kleine 5.000. Het schooltje is intussen ook verdubbeld in omvang, en dit jaar (2019) wordt het nieuwe Sociaal Centrum, dat eveneens met de hulp vanuit Balen/België is gebouwd, geopend.

Ladesti

De gemeente Balen is al enkele jaren officieel verbroederd met het kleine dorpje Ladesti in Roemenië. Het Roemeniëkomitee realiseerde er al verschillende projecten in samenwerking met het gemeentebestuur van Balen.

Het landbouwdorpje is gelegen in het district Rm. Vilcea, genoemd naar de gelijknamige stad waarvan Ladesti ongeveer 30 km verwijderd is.

Ladesti bevindt zich op ongeveer 150 km van de hoofdstad Boekarest.

Het dorpje telt 2.400 inwoners, verspreid over 10 gehuchten.

De primitieve dorpskern bevat o.a. het gemeentehuis, een lagere school, het lyceum, het dispensarium (gezondheidscentrum) en andere aanverwante infrastructuren.

In bepaalde gehuchten is er ook een lagere school waar alle kinderen in één enkele klas zitten.

Om te voorzien in hun eigen behoeften hebben de inwoners naast hun eigenlijke job ook nog een groentetuintje en enkele dieren.

Contact: Mon Verreydt, Breden Els 6, 2490 Balen, tel. 014/81 27 27

Realisaties Roemeniëkomitee

Het Roemeniëkomitee heeft met de steun van de gemeente Balen reeds een aantal projecten gerealiseerd in Ladesti.

  • Het plaatselijke dispensarium werd opgeknapt en voorzien van de minimale sanitaire installaties.
  • Enkele klasjes van de lagere school en enkele kleuterklasjes in de lokale gehuchten kregen een noodzakelijke opknapbeurt.
  • Een jeugdwerking werd opgestart. Jeugdleiders uit Balen ontfermden zich over een aantal Roemeense jongeren die de jeugdwerking plaatselijk organiseren. Deze jongeren volgden enkele monitorcursussen.
  • De brandweer van Balen schenkt regelmatig brandweerkledij en -materiaal aan de collega’s van Ladesti. Ook brandweerwagens die hier niet meer bruikbaar waren, werden al aan Ladesti geschonken. Daarmee behoort de brandweer van Ladesti tot één van de betere uitgeruste brandweerkorpsen van de regio.
  • Ook de allerarmste gezinnen worden niet vergeten: een plaatselijk comité ontfermt zich over het lot van deze families.
  • Een aantal inwoners van Ladesti hebben Balen en Vlaanderen bezocht. Dankzij deze uitwisseling kunnen ervaringen en ideeën uitgewisseld worden, zodat de lokale gemeenschap zelf nieuwe initiatieven kan uitvoeren.

Het Roemeniëkomitee wil de lokale gemeenschap een kleine ondersteuning geven zodat zij zelf hun gemeenschap verder kunnen uitbouwen.

Vrienden van het College

De oudervereniging ‘Vrienden van het College’ bestaat uit een vertegenwoordiging van vrijwillige ouders.
Wij zitten 5 keren per schooljaar aan tafel met mijnheer directeur en een delegatie van 2 leerkrachten. Hier worden allerlei thema’s besproken die met onze kinderen te maken hebben (verkeersveiligheid, typlessen, fruit op school, opvang,…). Vaak wordt er ook uitleg gegeven over bepaalde lesmethodes, de leestrein, bouwdossier,…

De ouders krijgen ook de gelegenheid om suggesties te doen waar nodig.

Een aantal van onze vergaderingen, worden voorafgegaan door een ‘infomoment’, waar alle ouders op worden uitgenodigd. Daarbij zijn de voorbije jaren al thema’s aan bod gekomen zoals “Pesten op school”, “Wat zeggen de punten op het rapport over mijn kind?”, “Hoe verlopen de lessen LO”, …

Daarnaast kan de school ook beroep doen op ons, om bepaalde klusjes of werkjes te doen. Als de school een helpende hand vraagt, gaan we daar meestal graag op in: we zorgen voor hotdogs met carnaval, we helpen mee aan de dankavond voor de sneeuwklassen, etc…

En “last but not least”, we proberen ook geld in het laatje te brengen om de school financieel te ondersteunen (bijv. aanschaf fluohesjes, speelgoed voor het speelhuisje,…). Dit doen we door actief mee te helpen aan activiteiten van de school (Musical, steunacties voor de sneeuwklassen, schoolfeest, …)  en ook zelf een aantal initiatieven te organiseren: een bar tijdens de winterwandeling, een paaspalmontbijt, ….

Warmoes

Warmoes is een losse vereniging van mensen die graag willen tuinieren op een duurzame manier, zonder gebruik van pesticiden, 100% biologisch. Samen zijn we in de Warmoestuin in Mol-Stokt bezig met het inrichten van een gezellige Samentuin, waar iedereen vrij kan komen, om te helpen planten, schoffelen, wieden, om te oogsten, babbelen, relaxen,…

Er is ook een speelbos in aangroei om kinderen de mogelijkheid te geven in de tuin te komen spelen terwijl hun ouders helpen/oogsten of tijdens activiteiten in de vakantie periodes .

Wil je graag mee komen tuinieren? Elke 2de zaterdag van de maand (14u-17u) is er een werkdag van Warmoes in Mol-Stokt (tegenover huisnummer 134). Soms wordt deze werkdag vervangen door een workshop rond 1 bepaald thema.

Door te laten zien hoe het kan, willen we mensen inspireren en aanzetten om biologische groenten en vruchten te kweken in hun eigen tuin of buurt.
We willen vooral ook een plaats creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenzijn.

Het Gouden Hart

Onze VZW baat een weggeefwinkel uit in Lommel. Je kan dat vergelijken met een Kringloopwinkel, maar dan zonder kassa. Iedereen kan bij ons zomaar gratis spullen meenemen. Er wordt niet geruild. Er komt geen geld aan te pas. Je kunt er ook kledij, huisraad, speelgoed, boeken, electro enz. binnenbrengen die je niet meer nodig hebt en die iemand anders nog kan gebruiken.
Zo krijgen je spullen een tweede leven en belandt er minder op het containerpark. Bovendien kan je op deze manier ook mensen helpen die het financieel moeilijk hebben. Alleenstaande moeders, eenzamen, ouderen, vluchtelingen,… iedereen is welkom bij ons. Arm en rijk, blank en zwart, jong en niet meer zo jong,… iedereen is gelijk.

Omdat we alles gratis weggeven, zijn onze inkomsten beperkt. Elk jaar werken we als vrijwilligers mee op Fiesta Mundial. En op zaterdagnamiddag, de week voor Fiesta organiseren we het gratis Weggeeffestival in Olmen, waarop iedereen van harte uitgenodigd is. Dankuwel Fiesta voor de reclame.

Vrijwilligers gezocht!

Fiesta Mundial zoekt M/V met talent, passie en/of goesting!

Tijdens het festival-weekend kun je kiezen uit verschillende taken en de uren die je werkt kun je dan ‘cadeau’ geven aan je “goede doel” naar keuze (zie hiervoor onze gesteunde projecten).  Maar ook jij als vrijwilliger wordt niet vergeten! Je mag natuurlijk gratis meefeesten, krijgt een exclusief medewerkers T-shirt en je wordt voorzien van de nodige hapjes en drankjes en bovenal een kei toffe sfeer. Dit wil je niet missen!!

Registreren kan direct hier!

Als je reeds voorheen bij Fiesta meegeholpen hebt, is de kans groot dat je gegevens in het systeem gekend zijn. Vraag dan een nieuw wachtwoord (in het geval je je wachtwoord niet meer kent), doe een update van je gegevens en schrijf je in op de bestaande vacatures (best). Desgewenst kan je ook gewoon je beschikbaarheden opgeven.
Ken je je account nog dan kan je aanloggen en verder je gegevens opgeven en inschrijven op de open vacatures (jobs).
Je kan ten allen tijde ook inloggen en je jobs bekijken.

Wil je je ook inzetten tijdens het jaar voor Fiesta Mundial? Join dan ons organisatieteam en stuur een mailtje aan: Guy.Bylemans@telenet.be

Hieronder een aantal tutorials hoe één en ander dient te gebeuren:

Hoe maak ik een account aan (nieuwe medewerker)?
Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben of nog geen wachtwoord heb?
Hoe meld ik mij aan? (u heeft reeds een account)
Hoe zie ik welke vacatures er open staan?
Hoe schrijf ik me in voor een publieke of gereserveerde vacature?
Hoe geef ik mijn beschikbaarheden (dag/uur) door?
Hoe consulteer ik mijn jobs?
Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?

Over Fiesta Mundial

Algemene info

Fiesta Mundial is niet in één hokje te stoppen. Wij willen met de organisatie van ons wereldfeest zoveel mogelijk mensen aanspreken.

Ontdek in de rubrieken hieronder onze missie en tal van andere praktische informatie rond ons festival en onze organisatie.

Locatie & wegbeschrijving

Keiheuvel

Esk. Licht Vliegwezenlaan 17
Balen – België

Bezoek de website van “De Keiheuvel”

Camping

Info en reserveringen : 014/811509
info@gtkeiheuvel.be

“verminderd tarief voor Fiesta mundial !”

De snelste weg naar een mooiere wereld:

Met de fiets : Volg de bordjes. Ruime parking aan ingang van het terrein.

Met de auto :

Vanuit Antwerpen :
E313 Antwerpen-Hasselt – Afrit Geel-West Volg richting Geel-Centrum (4km) Aan rotonde: rechtsaf richting Mol/Lommel Altijd rechtdoor (3 rotondes – 10 kilometer) Aan tweede verkeerslichten bij GB: rechtsaf richting Balen Rechtdoor tot de verkeerslichten in centrum Balen (3,5 kilometer) Daar linksaf: volg de pijlen tot aan Keiheuvel (3 kilometer)

 Vanuit Hasselt :
E313 Hasselt-Antwerpen – Afrit Beringen Volg Beringen-Leopoldsburg Leopoldsburg – Balen In de dorpskom van Balen aan de eerste verkeerslichten rechtsaf en volg de pijlen na drie kilometer ziet u de stiefduinen van de Keiheuvel

De Organisatie

Fiesta Mundial is een vereniging zonder winstoogmerk, en wil door middel van de organisatie van een jaarlijks wereldfeest met interculturele activiteiten zoveel mogelijk mensen bereiken en op een aangename manier hun mondiaal en duurzaam bewustzijn aanspreken.

Al van in de start in 1997 staat duurzaamheid centraal bij Fiesta en dat zowel voor People, Planet en Profit. Ons doel is immers om zowel de bekommernis om de mensen, onze planeet, maar ook voor de opbrengsten harmonieus en duurzaam met elkaar in evenwicht te brengen. Dat doen we door op deze drie vlakken en zoveel als mogelijk met verschillende partners uit de regio samen te werken (zie onze partners). Alleen op die manier kunnen we de verbondenheid doorheen de verschillende lagen van de bevolking stimuleren.

Fiesta Mundial brengt een positieve boodschap over een wereld in verandering en streeft een duurzame mentaliteitsverandering na. Het festival is een creatieve en inspirerende smeltkroes tussen bezoekers, vrijwilligers, Lokale verenigingen en 3de en de 4de wereld, en we hopen dat iedereen (zowel bezoekers als vrijwilligers!) onze missie meeneemt en uitdraagt.