Goed doel: AnFom

Vooraf

In 2005 kruist Haïti, na de doortocht van orkaan Katrina, ons pad. De beslissing om een kind te adopteren was reeds eerder genomen. Katrina gaf ons onze dochter. Een lange procedure die ons toeliet om het land te leren kennen. De eerste acties (2007 GGGG en het grote oor in Londen) ten voordele van het weeshuis waar onze dochter verbleef, werden georganiseerd.

Einde september 2009 bezochten we een eerste maal Haïti. Een ‘blitz’ bezoek. Een bezoek met blijvende indrukken.   Amper drie maanden later (12/01/2010) werd Haïti getroffen door een zeer zware aardbeving. We werden  in Mol en omstreken vaak gevraagd om te getuigen en om

het ingezamelde geld goed te besteden.

Ondertussen had Karin kunnen kennis maken met vele Belgische ,buitenlandse en Haïtiaanse organisaties (ngo, 4de pijler en andere) actief in Haïti. Vanaf februari 2013 trekt Karin jaarlijks voor een maand naar Haïti. Hierbij tracht ze steeds een nieuwe streek of dorp te verkennen. Ze bezoekt allerlei initiatieven van Belgische, internationale en Haïtiaanse organisaties. Bart vergezelt haar drie weken. Afwisselend verblijven ze bij de mensen thuis en in hotels. Het contact met de gezinnen wordt tijdens het jaar onderhouden. Vanuit dit intens contact worden acties uitgewerkt met en voor Haïtianen en hun omgeving.

Na de reis in het voorjaar van 2017 en de vele goede en warme reacties valt de beslissing om

de sinds 2005 opgebouwde ervaring te delen en een organisatiestructuur uit te werken: Anfom is geboren!

Doelstellingen

AnFom heeft tot doel om financiële, materiële impulsen en steun te verlenen aan Haïtianen en Haïtiaanse organisaties/initiatieven die de kansen verhogen op vlak van onderwijs, arbeid, cultuur, sport en gezondheid van de rechtsreeks betrokkenen en hun brede omgeving.

ONS DNA

Kleinschalig- Lokaal – Duurzaam – Samen – Verbindend – Collectief

ACTIES om doelstellingen te realiseren

– kleine nood/crisishulp en advies
– verbinden van lokale en internationale initiatieven in Haïti: uitgebreid netwerk
– financieel en materieel ondersteunen in de opleiding van Haïtianen en hun directe omgeving.
– financiële en logistieke ondersteuning van initiatieven van en voor Haïtianen
– Haïti promoten als vakantieland

Contactgegevens:
AnFom
Martelarenstraat 97
2400 Mol
GSM: 0478 477 964
bart.karin@skynet.be

Wie is ‘Het Zandmanneke’?

‘Het  Zandmanneke’, nog nooit van gehoord?  Natuurlijk wel in een kinderverhaal….maar, ook in het ‘echte leven ‘, in de buurt van Mol, bestaat er een Zandmanneke.

Aan de Galbergen in Mol is er een dienstencentrum gelegen voor mensen met een mentale beperking, en dit gehele complex noemt ‘De Witte Mol’. De naam verwijst trouwens naar het Molse gezegde ‘ik zal voor jou eens een witte mol vangen, wat zoveel wil zeggen als ‘ik zal voor jou eens iets uitzonderlijks, speciaals doen’.

In de Witte Mol worden mensen opgevangen met een mentale beperking, die nood hebben aan ‘grote zorg’, en voor deze bewoners wil het personeel in de Witte Mol ‘iets uitzonderlijks, iets speciaals doen, wil het personeel heel goed zorgen.

De Witte Mol bestaat momenteel uit 10 groepen : 9 groepen van volwassen mensen met een aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel, die allemaal permanent op het domein wonen, en 1 groep van kinderen met een mentale beperking, kinderen die thuis wonen en overdag in het Zandmanneke worden opgevangen.

Al deze 10 groepen hebben een naam die verwijst naar zand of glas, wat zo kenmerkend is voor Mol.

Dat ‘het Zandmanneke’ verwijst naar kinderen, lijkt ons  zo ‘klaar als pompwater’.

Wie is nu dat ‘Zandmanneke’?

Het Zandmanneke, is in schoon woorden, een ‘multifunctioneel centrum voor kinderen met een beperking’.

Het Zandmanneke vangt momenteel  12 jongeren op met een ernstige mentale beperking, verdeeld over 2 groepjes, Merlijn en Harlekijn.

De kinderen die in het Zandmanneke worden opgevangen, zijn kinderen die niet -of  nog niet-in het bijzonder onderwijs terecht kunnen, omdat hun mentale handicap te groot is, of omdat  het systeem van onderwijs teveel druk met zich meebrengt.

Het Zandmanneke vangt, van maandag tot vrijdag, tussen 8u30 en 16u30, kinderen op  tussen 0 en 21 jaar, uit de regio van Mol. In plaats van ‘naar school’ komen kinderen overdag naar het Zandmanneke, wat een beetje te vergelijken is met een mix tussen ‘een thuis en een school’. Heel wat tijd gaat naar de gewone dagdagelijkse dingen : eten geven, verzorgen, dagdagelijkse problemen in het leven van de kinderen  proberen op te lossen, net zoals ouders thuis doen.

Anderzijds is er ook tijd om echt met de kinderen  bezig te zijn, net zoals een juf in een school dat kan. Dit bezig-zijn met de kinderen, wordt heel sterk bepaald door wie elk kind is, en wat elk kind nodig heeft en aankan.

Vele kinderen krijgen aktiviteiten aangeboden die ze leuk vinden, omdat ‘het plafond van leren bereikt is’, zoals bv. een massage, een wandeling, een fijn bad, een leuke muziek-aktiviteit, een individueel knuffelmoment, een fiets-halfuurtje,….Vaak zijn dit aktiviteiten rond ‘voelen-horen-zien-ruiken-proeven,..’ omdat de kinderen ‘van het Zandmanneke’ op dit niveau hun wereld beleven.

Voor andere kinderen is het nog wel mogelijk om ‘te leren’, en dan gaat het accent van de aktiviteiten voor het kind hierop liggen : beter leren eten, beter leren drinken, leren stappen, leren kleine huishoudelijke taken uitvoeren, leren even bezig te zijn op zichzelf,  leren communiceren,  …….

Het Zandmanneke is gehuisvest  in een gebouw dat heel erg aangepast is aan de kinderen die er overdag worden opgevangen : elk groepje heeft een eigen keuken, eet-hoek, zit-en lig-hoek, badkamer, en enkele aparte kamertjes, zodat het samen leven overdag met kinderen met veel zorg zo goed als mogelijk kan verlopen. Zowel de ruimtes als de materialen die je in het Zandmanneke ziet zijn heel specifiek voor deze kinderen.

Elk groepje heeft ook een  eigen omheind tuintje, waar het in de zomer plezant is om te vertoeven.

Tijdens schoolvakanties vangt  het Zandmanneke ook kinderen  op die naar het bijzonder onderwijs gaan.

Het grotere domein van De Witte Mol maakt het ook mogelijk dat kinderen af en toe kunnen blijven logeren, zodat de zware dagdagelijkse zorg van de ouders tijdelijk even wordt overgenomen.

Dit is wat het Zandmanneke dus doet :  overdag, doorheen de week,  de zorg voor kinderen met een ernstige beperking overnemen,  zodat het voor ouders meer haalbaar is om thuis voor hun kind te blijven zorgen.

Zo’n goed aangepaste bouw, aangepaste materialen en een specifieke werking vragen natuurlijk geldelijke middelen. Schenkingen worden dus echt met open handen aangenomen…