Goed doel: AnFom

Vooraf

In 2005 kruist Haïti, na de doortocht van orkaan Katrina, ons pad. De beslissing om een kind te adopteren was reeds eerder genomen. Katrina gaf ons onze dochter. Een lange procedure die ons toeliet om het land te leren kennen. De eerste acties (2007 GGGG en het grote oor in Londen) ten voordele van het weeshuis waar onze dochter verbleef, werden georganiseerd.

Einde september 2009 bezochten we een eerste maal Haïti. Een ‘blitz’ bezoek. Een bezoek met blijvende indrukken.   Amper drie maanden later (12/01/2010) werd Haïti getroffen door een zeer zware aardbeving. We werden  in Mol en omstreken vaak gevraagd om te getuigen en om

het ingezamelde geld goed te besteden.

Ondertussen had Karin kunnen kennis maken met vele Belgische ,buitenlandse en Haïtiaanse organisaties (ngo, 4de pijler en andere) actief in Haïti. Vanaf februari 2013 trekt Karin jaarlijks voor een maand naar Haïti. Hierbij tracht ze steeds een nieuwe streek of dorp te verkennen. Ze bezoekt allerlei initiatieven van Belgische, internationale en Haïtiaanse organisaties. Bart vergezelt haar drie weken. Afwisselend verblijven ze bij de mensen thuis en in hotels. Het contact met de gezinnen wordt tijdens het jaar onderhouden. Vanuit dit intens contact worden acties uitgewerkt met en voor Haïtianen en hun omgeving.

Na de reis in het voorjaar van 2017 en de vele goede en warme reacties valt de beslissing om

de sinds 2005 opgebouwde ervaring te delen en een organisatiestructuur uit te werken: Anfom is geboren!

Doelstellingen

AnFom heeft tot doel om financiële, materiële impulsen en steun te verlenen aan Haïtianen en Haïtiaanse organisaties/initiatieven die de kansen verhogen op vlak van onderwijs, arbeid, cultuur, sport en gezondheid van de rechtsreeks betrokkenen en hun brede omgeving.

ONS DNA

Kleinschalig- Lokaal – Duurzaam – Samen – Verbindend – Collectief

ACTIES om doelstellingen te realiseren

– kleine nood/crisishulp en advies
– verbinden van lokale en internationale initiatieven in Haïti: uitgebreid netwerk
– financieel en materieel ondersteunen in de opleiding van Haïtianen en hun directe omgeving.
– financiële en logistieke ondersteuning van initiatieven van en voor Haïtianen
– Haïti promoten als vakantieland

Contactgegevens:
AnFom
Martelarenstraat 97
2400 Mol
GSM: 0478 477 964
bart.karin@skynet.be