Huisregels

 • Het is niet toegestaan eigen drank of eten op het terrein te verbruiken.
 • Honden aan de leiband.
 • Vermijd grote tassen – Tassencontrole is mogelijk door onze medewerkers.
 • Wildplassen is verboden.
 • Bezoekers onder invloed van drugs wordt de toegang ontzegd.
 • Bezoekers die onwenselijk gedrag vertonen worden van het terrein verwijderd.
 • Roken is alleen toegestaan buiten de tenten, maar wees voorzichtig een bosbrand is snel ontstaan.
 • Alcohol wordt enkel geschonken aan bezoekers vanaf 18 jaar en ouder.
 • Het is niet toegestaan om wapens, messen en/of harddrugs mee te nemen op het terrein. Bij betrapping wordt de    politie gewaarschuwd.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen goederen tijdens het festival.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Wij vragen al het afval te deponeren in de daarvoor bestemde vuilbakken en geen plastiek bekers, borden, bestek of  welke wegwerpgoederen dan ook buiten het festival te weg te gooien.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan het programma indien hiervoor de  noodzaak bestaat, zoals het vervangen of laten wegvallen van artiesten, het aanbrengen van verschuivingen in  tijdstippen of in de podia van de optredens, zonder hiervoor vergoedingen of teruggave van de entreetickets te betalen.  Hetzelfde geldt in geval van overmacht.