Onze Partners en vrijwilligersorganisaties

 

Karaba

In Karaba wonen 3.000 mensen, zonder stromend water en elektriciteit. Ze leven er uitsluitend van de landbouw. Gunter Willekens en Els Beckers zetten zich sinds 1995 in voor dit dorpje in Burkina Faso. In 2002 werd een gezondheidscentrum in gebruik genomen, waar nu elk jaar 150 kinderen in goede omstandigheden geboren worden. Nu bouwen Gunter en Els, met eigen middelen en de steun van Marbol (Mondiale Adviesraad Balen Olmen) een sociaal centrum, waar jong en oud zal kunnen samenkomen en waar de verschillende sociale groepen van het dorp onderdak krijgen en kunnen vergaderen. Het centrum gaat in 2014 open. Daarna wordt de school, die door het stijgende geboortecijfer nu al meer dan  100 leerlingen per klas telt, onder handen genomen.

Wereldsolidariteit

Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid.

Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen, met duurzame oplossingen. Wereldsolidariteit wil mensen in het Zuiden alle kansen geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In een vakbond, een vrouwenorganisatie, een jongeren- en ouderenbeweging, een mutualiteit of een coöperatieve.

CAW Limburg vzw

Iedereen kan in het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) terecht met eender welke vraag rond een moeilijke relatie, persoonlijke kwesties en financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Een hulpverlener gaat samen met jou in alle vertrouwen op zoek naar een oplossing. En indien nodig kan je ook een beroep doen op bijkomende hulp zoals psychosociale begeleiding, bemiddeling, opvang en crisishulp.

Bijkomende informatie vind je terug op www.cawlimburg.be

Fietsenatelier Mol

Fietsenatelier – SOCIALE WERKPLAATS – ARBEIDSZORGCENTRUM
Sint Apollonialaan 190 b – 2400 Mol

Verkoop en  herstelling NIEUWE en TWEEDEHANDS fietsen; Verhuur van (elektrische) fietsen; Verhuur van aangepaste fietsen voor minder mobielen; Verkoop en onderhoud van interne bedrijfsfietsen op maat van de onderneming; Verkoop en onderhoud van fietsen voor werknemers in het kader van WOON-WERKVERKEER

Meer info: www.fietsenatelier.be

Project A

“Project A” is een project van Begeleidingstehuis Pieter Simenon. Wij werken met en voor jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand, jongeren die afhaken in het onderwijs. Jongeren die blokkeren, vastlopen, (tijdelijk) niet meer terecht kunnen in een school. We vangen jongeren op die problemen hebben met zichzelf, hun privésituatie, regels, autoriteit, een klasgroep, een schoolstructuur. Wij trachten elke jongere een begeleiding op zijn/haar maat te bieden. De A van Project A staat voor Afhakers, Anders en Actie. Door als begeleiders zelf enthousiast aan de slag te gaan in allerlei activiteiten, trachten we de jongeren te activeren tot actie. Daarnaast krijgen zij de kans een stukje meer volwassen te worden door het leven in een groep jongeren en begeleiders.

ARKTOS

Arktos is een vormingsorganisatie die werkt met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Arktos heeft 3 hoofdopdrachten: vormen, ondersteunen en signaleren. Wij benaderen elke situatie met een projectmatige, ervaringsgerichte en activerende aanpak, altijd in hecht partnerschap met alle betrokken partijen en aandacht voor het individu. Arktos begeleidt kinderen en jongeren in hun leefwereld, specifiek in arbeid, onderwijs, vrije tijd, welzijn en woonomgeving.

Bezoek op het terrein zeker de ARKTOS-zone met onze Panna, springkussen en caravan. ARKTOS verzorgt ook enkele workshops op zondag én tijdens het vrijdagprogramma.

 

VIA vzw

Ben je op zoek naar een enthousiaste, leuke én interessante zomer? Wil je mensen van over heel de wereld ontmoeten? Een andere cultuur in de diepte verkennen?

VIA biedt jou een internationale ervaring! Ga voor 10-20 dagen op vrijwilligerskamp in binnen- of buitenland (met keuze uit meer dan 100 landen!).

Met een groep van internationale vrijwilligers engageer je je voor een project dat helemaal bij jou aansluit. De thema’s zijn zeer divers: een weeshuis bouwen of opsmukken, natuurreservaten onderhouden, straatkinderen animeren,  activiteiten organiseren in asielcentra, Engelse les geven… De lijst is eindeloos.

Verschijnt er onbewust al een glimlach op je gezicht? Klik dan onmiddellijk door naar onze databank www.workcamps.info of krijg nog wat meer info via www.viavzw.be  of op onze Facebookpagina en ontdek wat jij kan en wil doen!

Het Lichtpunt

Het Lichtpunt, welzijnsschakel Balen, is een feitelijk vereniging. Het is een groep vrijwilligers die zich inzet om lokaal armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Het is een gezamenlijk initiatief van mensen met- en mensen zonder armoede-ervaring. Dit jaar zal de opbrengst die we verkrijgen via Fiesta Mundial 2015 integraal gaan naar ons nieuw initiatief: “de Lichtpunttuin”. We zijn ook een schakel met andere verenigingen en diensten en werken samen met scholen, sport- en cultuurdienst, OCMW, en andere.

Het Lichtpunt bereikt in Balen 135 gezinnen die in armoede leven. Zij zijn de doelgroep van onze vereniging. Een 50-tal van deze mensen werken actief mee in onze werking. Zij nemen deel als ervaringsdeskundigen in verschillende werkgroepen oa van het OCMW, zij gaan getuigen bij verenigingen, studiedagen en meer. Sommige zorgen als fotograaf mee voor onze nieuwsbrief of helpen mee bij het organiseren van activiteiten, …. Het bestuursteam bestaat uit mensen zonder armoede-ervaring en ook 3 mensen die leven in armoede. Zij zijn door de grote groep van mensen, die in armoede leven, verkozen als afgevaardigden in het bestuursteam.

Als erkende “Welzijnsschakel waar armen het woord nemen”, voldoet Het Lichtpunt aan de zes erkenningscriteria waarrond de werking moet opgebouwd zijn. Hieronder geven we enkele voorbeelden van de vele activiteiten die we aanbieden.

 • De vereniging blijft armen zoeken: We bieden laagdrempelige activiteiten aan zoals een jaarlijks kerstfeest of de jaarlijkse familie-daguitstap. Het zorgt voor verbondenheid en er bij horen.
 • Mensen in armoede kunnen zich verenigen: We hebben een lokaal ter beschikking gekregen van de parochie waar mensen die in armoede leven elkaar kunnen ontmoeten en verenigen en dit een 3 maal per maand en op vaste tijdstippen bieden wij zeer verscheiden activiteiten aan. Voor de jongeren zijn er een aantal keren per jaar aparte activiteiten.
 • Armen nemen het woord: Elk jaar behandelen wij een bepaald thema. Het voorbije jaar werkten we rond schulden.
 • Werken aan maatschappelijke emancipatie: In “Het Welleke”, ons krantje, besteden wij veel aandacht voor maatschappelijk integratie. Wij bieden vormingen aan bv. rond borstpreventie.
 • Werken aan maatschappelijke structuren: Doorheen de jaren bouwden wij een goede band op met het OCWM, zonder onze eigenheid te verliezen. Samen werken wij aan een armoedebeleid in Balen. Werkgroepen rond werk, gezondheid, wonen, veilige kindertijd en inkomen komen op geregelde tijdstippen samen. In elke werkgroep zijn de mensen die in armoede leven vertegenwoordigd.
 • Dialoog en vorming: Regelmatig gaan wij getuigen en voordrachten geven. Via de koepel van Welzijnsschakel genieten wij o.a. drie keer per jaar vorming rond bepaalde armoedeproblematieken, visie, missie, …. Wij hebben een eigen Lichtpunt-tuin. 15 gezinnen tuinieren onder deskundige leiding van hobbytuiniers.

Ondersteuning
Het Lichtpunt wil ondersteuning om zijn basiswerking (zie boven) te kunnen verder zetten. Meer bepaald om activiteiten te kunnen organiseren en de huur van de lokalen te betalen. Nieuw vanaf 2015: Wij bieden een “fiscaal attest” aan voor uw financiële ondersteuning (>40€)

Gegevens contactpersonen
Els Van Elsen 048722464
Renilde Reynders 0497359668
het.lichtpunt@outlook.com

UCCSO

UCCSO is een project dat 25 kinderen (AIDS wezen) opvangt in een weeshuis.
De “mama” is een vrouw, die na het overlijden van haar man, deze kinderen in huis heeft genomen. Heel typisch is de slogan die ze voeren nl ” share the love”. Uiteindelijk is dit louter prive initiatief uitgegroeid tot een groep vrijwilligers en professionele medewerkers die AIDS wezen opvangt en van de straat haalt. Deze kinderen krijgen een degelijke opvoeding en onderwijs. Dit kan spijtig genoeg niet voor alle kinderen in Uganda gezegd worden. Het project gaat echter verder dan dit weeshuis alleen. Het is een bredere organisatie: United Citizens Support organisation Uganda (UCCSO) met verschillende doelen.

 • Het verdedigen van het recht van de kinderen
 • Supporteren van famiale programma’s
 • Promotie van verantwoord ouderschap
 • HIV begeleiding en raadgeving
 • Opkomen voor economische en sociale ontwikkeling
 • Promotie van geintegreerd onderwijs
 • Opkomen voor vrede en rechtspraak

Verdere inlichtingen kan je hier vinden

ABOOKI

Met het project ABOOKI, Cultural Experiences droomt men er van om een Community Based Tourism op te starten in Uganda.

Projectleider Moses wil in eerste instantie een culturele tour organiseren in het dorp waar hij woont. Net zoals de dag die hij voor onze groep organiseerde met de verhalenverteller, het samen koken, het bezoek aan het schooltje… Hij wil dit verder uitwerken en zelfs een homestay organiseren. In tweede instantie kan hij dit ook in de bredere regio introduceren.

Hij hoopt op deze manier de eigenheid van de Oegandese cultuur te bewaren en bovendien de lokale gemeenschappen de nodige voordelen te bieden van het toerisme.

Het project vind zijn inspiratie bij verschillende mensen in Tanzania, waar het toerisme al veel verder staat dan in Uganda.

Nicajongeren

In het kader van de stedenband tussen Mol en Santo Tomas (Nicaragua) hebben we samen met onze Nicaraguaanse partners reeds een groot aantal projecten gerealiseerd, en hopen we er ook nog vele te verwezelijken in de toekomst. Op deze manier proberen we het leven van de armste inwoners van Santo Tomas te verbeteren. De laatste jaren zetten we ons sterk in voor de realisatie van een grootschalig waterproject, maar uiteraard richten we ons ook op de realisatie en het draaiend houden van een hele reeks andere initiatieven, zoals een avondschool, kinderrefter, modelboerderij, volkskliniek en monitorenwerking. Centraal in onze activiteiten staan de samenwerking, solidariteit en vriendschap tussen onze vreniging in Mol en de partners in Santo Tomas.
meer info: www.nicajongeren.be

WARMOES

WARMOES is een vereniging uit Balen/Mol die als doel heeft om volkstuintjes op te starten en te promoten. We willen mensen aanzetten om in hun tuin of op braakliggende grond groenten, kruiden en vruchten te kweken.

Momenteel hebben we 2 samentuinen, één in Balen en één in Mol. Via workshops in deze tuinen willen we mensen kennis laten maken met leuke technieken (kruidenspiraal, sleutelgattuin, compost-toilet, enz.), zodat ze thuis of in de eigen buurt zelf aan de slag kunnen.

Iedereen (arm, rijk, blank, zwart, jong of oud) is vrij om mee te doen, om samen te planten, de grond te bewerken en te onderhouden. Elk lid mag de verse groenten oogsten die ze nodig hebben voor hun soep of salade. Alles is 100% biologisch: geen insecticiden en herbiciden!!!

Balen
Iedere zondag vanaf maart tot november van 10u tot 14u zijn jullie voortaan welkom in onze tuin in Balen .

Warmoestuin Balen
Schepsmolenstraat 4

Mol
Elke zaterdag van 12 tot 15u ( slecht weer voorbehouden )

Warmoestuin Mol
Jozef Calsanzstraat 24

Weggeefwinkel ‘Het Gouden Hart’

Weggeefwinkel ‘ Het gouden hart ‘ in Lommel is opnieuw open! Elke dinsdag  van 11u-14u heten wij jullie graag welkom in ons nieuwe pand aan de Martinus Van Gurplaan 41A te LOMMEL.

De weggeefwinkel wil een stapje in de goede richting zijn, een plekje waar iedereen welkom is. Wij willen ons verbonden voelen met iedereen die binnenkomt.Heb je spulletjes die je niet (meer) gebruikt en die je graag wil wegschenken aan/delen met anderen? Breng ze binnen in de weggeefwinkel. Ben je op zoek naar iets moois, voor jezelf of voor iemand anders? Kom gerust eens rondsnuisteren! Wie je ook bent en waarvoor je ook komt, je bent meer dan welkom!!

Wij zijn een leuke bende geëngageerde mensen, die zich vrijwillig willen inzetten om de wereld een beetje mooier te maken

Pieter Simenon vzw

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw is een voorziening Bijzonder Jeugdbijstand.

Aan jongeren die vastlopen, blokkeren, uitvallen, … in reguliere begeleidingsvormen, biedt de organisatie tijdelijk ondersteunende begeleiding in APPèL.  APPèL zoekt oplossingen voor elke individuele vraag. Jongeren kunnen kiezen tussen een interne kleinschalige samenlevingsvorm op een vaste lokatie in Lommel of voor een individuele begeleidingsvorm in een projectplaats (een boer, een B&B, een manège, de kermis, …).

We vertrekken steeds van de vraag van de jongere en een drietal doelstellingen waaraan hij/zij wil werken. Wij leggen de nadruk op samen dingen doen. We zijn ervan overtuigd dat samen actief bezig zijn jongeren stimuleert om stil te staan bij zichzelf, hun functioneren, hun gedrag. Ouders, school, clb, betrokken diensten en organisaties, … worden zoveel mogelijk betrokken om na de begeleiding een warme overdracht te realiseren. Wij werken vanuit de krachten van de jongeren, laagdrempelig, ervaringsgericht, flexibel, individueel en groep.

Meer info, geïnteresseerd?
Patrick Caels